Chương trình khuyến mãi nhận 50.000đ cho người chơi mới, một cách miễn phí và hấp dẫn để trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi. Tân thủ sẽ được hưởng khuyến mãi 100% giá trị tiền nạp thưởng trong lần đầu tiên nạp tiền. Đây là một trong số các chương trình khuyến mãi tuyệt vời mà ONBET cung cấp cho người chơi.

TD Comparatif bloc US / BA

Étude comparative entre de prix unitaire d’un mètre carré de mur en blocs US ou en béton armé. Calcul du sous détail et prix de vente hors taxe.

Télécharger TD_No1_Comparatif-BA-Bloc_US_SUJET.pdf

Télécharger TD_No1_Comparatif-BA-Bloc_US_Documents_a_remplir.pdf

Télécharger TD_No1_Comparatif-BA-Bloc_US_CORRIGE.pdf